Breaking News

कोरोना : आठवडाभरात दुसऱ्यांदा आधीच्यापेक्षा सर्वाधिक बाधित ६३ हजार ७२९ नवे बाधित, ४५ हजार ३३५ बरे झाले तर ३९८ मृतकांची नोंद

मुंबई : प्रतिनिधी

मागील दोन आठवड्यात तिसऱ्यांदा ६० हजार रूग्ण आढळून आल्यानंतर आज चार दिवसांच्या अंतरानंतर पुन्हा सर्वाधिक ६३ हजार ७२९ इतके नवे बाधित आढळून आले आहेत. तर या आठवड्याच्या सुरुवातीला अर्थात रविवारी ६३ हजार २९४ इतके नवे बाधित आढळून आले होते. या संख्येहून अधिक बाधितांची नोंद झाली आहे. तर ३९८ मृतकांची नोंद झाली असून यापैकी सर्वाधिक मृत्यू ५३ मृतकांची नोंद झाली आहे.

विशेष म्हणजे मागील काही दिवसांपासून मुंबईत ९ ते १० हजार बाधितांची संख्या आढळून येत होती. मात्र आज ८ हजार बाधित आढळून आले आहेत. तर मुंबई उपनगरातील उल्हासनगर, भिवंडी-निझामपूर या महानगरपालिकांचा अपवाद वगळला तर इतर महानगरपालिकांमध्ये ५०० ते एक हजाराहून अधिक रूग्ण आढळून आले आहेत.

याशिवाय राज्यात नाशिक शहर व ग्रामीण, पुणे शहर व ग्रामीण, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर शहर व ग्रामीण अहमदनगर शहर व ग्रामीण, औरंगाबाद शहर व ग्रामीण, लातूर शहर व ग्रामीण, उस्मानाबाद, बीड, नांदेड शहर व ग्रामीण, नागपूर शहर व ग्रामीण, भंडारा आदी जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाबाधितांच्या संख्येत चांगलीच वाढ आढळून आल्याचे दिसून येत आहे.

मागील २४ तासात  ४५,३३५ रुग्ण बरे झाल्याने राज्यात एकूण ३० लाख ०४ हजार ३९१ इतके जण घरी गेले.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ८.१२ एवढे झाले आहे. तर राज्यात राज्यात ६३,७२९  नवीन रुग्णांचे निदान झाल्याने एकूण अॅक्टीव्ह रूग्णांची संख्या ६ लाख ३८ हजार ३४ वर पोहोचल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

राज्यात आज ३९८  करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर १.१% एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या २,३३,०८,८७८ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ३७,०३,५८४ (१५.८९ टक्के) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ३५,१४,१८१ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर २५,१६८ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे –

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू
दैनंदिन एकूण दैनंदिन एकूण
मुंबई महानगरपालिका ८८०३ ५६२२०७ ५३ १२२५०
ठाणे १०६८ ६६९९६ १०३८
ठाणे मनपा १५३० १०५५२५ १४१४
नवी मुंबई मनपा ११९२ ९०७३४ १२५३
कल्याण डोंबवली मनपा १५४१ १०९२२६ ११७२
उल्हासनगर मनपा १६७ १७०९४ ३८८
भिवंडी निजामपूर मनपा ६० ९३११ ३७०
मीरा भाईंदर मनपा ५४३ ३९९९४ ७२५
पालघर ६४४ २४७०४ ३२९
१० वसईविरार मनपा ६१८ ४३४७७ ७९९
११ रायगड ८३३ ५०९२० १०४४
१२ पनवेल मनपा ६३६ ४८२२३ ७०७
ठाणे मंडळ एकूण १७६३५ ११६८४११ ७३ २१४८९
१३ नाशिक १८१६ ७९५०६ २० १०३५
१४ नाशिक मनपा २४५९ १५४०९८ १३२०
१५ मालेगाव मनपा ७५०४ १९२
१६ अहमदनगर २१५९ ८५४०१ २५ ९०४
१७ अहमदनगर मनपा ७६५ ४१८३३ १० ५१२
१८ धुळे ३१० १८४९९ २२३
१९ धुळे मनपा १८१ १४९३८ १८२
२० जळगाव ७८५ ७७३७१ १२९४
२१ जळगाव मनपा १४० २६२७४ ३९५
२२ नंदूरबार ६६७ २७४२० ३८०
नाशिक मंडळ एकूण ९२८६ ५३२८४४ ८२ ६४३७
२३ पुणे ३०८२ १६२३४७ २३२६
२४ पुणे मनपा ५४३७ ३६४७२२ ३६ ४९७९
२५ पिंपरी चिंचवड मनपा २५२६ १७३२५० १४३७
२६ सोलापूर ११६० ६०१४० १३३८
२७ सोलापूर मनपा ३२१ २२६६३ ७१३
२८ सातारा १३६५ ७८७६३ १२ १९९४
पुणे मंडळ एकूण १३८९१ ८६१८८५ ६५ १२७८७
२९ कोल्हापूर २५६ ३७९८३ १२७८
३० कोल्हापूर मनपा १६५ १७२८२ ४३९
३१ सांगली ८३८ ४१०६६ १२१५
३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा २४१ २१४०८ ६८९
३३ सिंधुदुर्ग १२८ ९३९९ २१३
३४ रत्नागिरी ४७८ १५४७७ ४४४
कोल्हापूर मंडळ एकूण २१०६ १४२६१५ २१ ४२७८
३५ औरंगाबाद ५६१ ३१०४१ ४००
३६ औरंगाबाद मनपा ७७५ ७४६०५ १११२
३७ जालना ६२२ ३३१५८ ५३६
३८ हिंगोली २९६ १०२७१ १२६
३९ परभणी ५३० १२४५९ २३२
४० परभणी मनपा ३११ ११७१२ २१०
औरंगाबाद मंडळ एकूण ३०९५ १७३२४६ १८ २६१६
४१ लातूर १२०१ ३७९८५ १७ ५५३
४२ लातूर मनपा ५३१ १४४३२ २९०
४३ उस्मानाबाद ८०० २८९७८ १२ ६७९
४४ बीड १००७ ३७७२५ ७२५
४५ नांदेड ९३० ३००४२ २० ५९१
४६ नांदेड मनपा ४२४ ३६३५५ ११ ५६१
लातूर मंडळ एकूण ४८९३ १८५५१७ ६७ ३३९९
४७ अकोला १०१ १२२७९ १७५
४८ अकोला मनपा ३३२ २१६३२ ३५६
४९ अमरावती ३८४ २०४७० ३४९
५० अमरावती मनपा २२५ ३४३१४ ३७६
५१ यवतमाळ ५७१ ३३२९३ ६०४
५२ बुलढाणा १०८ ३७१५४ १२ ३३२
५३ वाशिम ५४३ २१२६९ २१४
अकोला मंडळ एकूण २२६४ १८०४११ ३६ २४०६
५४ नागपूर २२०५ ६५४०० १०४६
५५ नागपूर मनपा ४१९० २५१८३० १९ ३३९२
५६ वर्धा ७३७ २९४२५ ४१०
५७ भंडारा १३८४ ३५३४८ ३३१
५८ गोंदिया ५६६ २३७७६ २२५
५९ चंद्रपूर ६८२ २५६४७ ३१३
६० चंद्रपूर मनपा ३२९ १४१४३ १९३
६१ गडचिरोली ४६६ १२९४० १२१
नागपूर एकूण १०५५९ ४५८५०९ ३६ ६०३१
इतर राज्ये /देश १४६ १०८
एकूण ६३७२९ ३७०३५८४ ३९८ ५९५५१

आज नोंद झालेल्या एकूण ३९८ मृत्यूंपैकी २३४ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर ११० मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित ५४ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे ५४ मृत्यू, पुणे- १७, बुलढाणा- ९, नाशिक- ७, नागपूर- ६, अहमदनगर- ४, जळगाव- ४, नांदेड- ३, ठाणे- ३ आणि लातूर- १ असे आहेत.

Check Also

तिस-या लाटेत मुलांना बाधा होणार हा केवळ अंदाज, त्याची भीती अनाठायी एकात्मिक साथरोगचे प्रमुख डॉ.प्रदीप आवटे यांचा खास लेख

कोविडची तिसरी लाट येणार आणि या लाटेमध्ये लहान मुलांना सर्वाधिक बाधा होणार, अशा भाकिताची भीती, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *