Breaking News

कोरोना : बरे झालेल्या रुग्ण संख्येने ओलांडला १० लाखांचा तर मृतकांच्या संख्येने ३५ हजारांचा टप्पा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यामध्ये कोरोनातून बरे झालेल्या रुग्णसंख्येने आज १० लाखांचा टप्पा ओलांडला. दिवसभरात २३ हजार ६४४ रुग्ण रुग्ण बरे होऊन घरी सोडण्यात आले. त्यामुळे राज्यभरात आतापर्यंत १० लाख १६ हजार ४५० रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. तर २० हजार ४१९ नवे बाधित आढळल्याने एकूण रूग्ण संख्या १३ लाख २१ हजार १७६ वर पोहोचली तर अॅक्टीव्ह रूग्ण संख्या २ लाख ६९ हजार ११९ इतके असून ४३० मृतकांच्या नोंदीसह ३५ हजारापार एकूण मृतक संख्येचा टप्पा पार झाल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यात नविन निदान झालेल्या रुग्णांपेक्षा बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे राज्याचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही ७६ टक्क्यांच्या जवळपास पोहोचले आहे. राज्यात पहिला रुग्ण ९ मार्चला आढळून आला होता. त्यानंतर २५ मार्चला पहिले दोन रुग्ण बरे झाले. त्यानंतरच्या सात महिन्यांमध्ये दररोज कोरोनामुक्त होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत गेली. मात्र जुलै महिन्यापासून बरे होणाऱ्या रुग्ण संख्येत वाढ होतानाच रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर पोहोचले आणि याच महिन्याच्या पहिल्या राज्याने कोरोनामुक्त झालेल्यांचा १ लाखाचा टप्पाही गाठला. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात ही संख्या २ लाखांवर पोहोचली. ऑगस्टमध्ये तर तीन आठवड्यांमध्ये ३, ४ आणि ५ लाखांचा टप्पा गाठत सप्टेंबरमध्येही ७,८,९ आणि आज १० लाखांचा टप्पा ओलांडण्यात आला.

असा पार झाला बऱ्या झालेल्या १० लाख रुग्णसंख्येचा टप्पा

दि. २ जुलै- १ लाखाचा टप्पा – (१ लाख १ हजार १७२ रुग्ण बरे झाले), २५ जुलै- २ लाखांचा टप्पा –  (२ लाख ७ हजार १९४ रुग्ण बरे झाले), ५ ऑगस्ट- ३ लाखांचा टप्पा (३ लाख ५ हजार ५२१ रुग्ण बरे झाले), १४ ऑगस्ट- ४ लाखांचा टप्पा (४ लाख १ हजार ४४२ रुग्ण बरे झाले), २४ ऑगस्ट- ५ लाखांचा टप्पा (५ लाख ०२ हजार ४९० रुग्ण बरे झाले), ३ सप्टेंबर- ६ लाखांचा टप्पा ( ६ लाख १२  हजार ४८४  रुग्ण बरे झाले), १० सप्टेंबर- ७ लाखांचा टप्पा ( ७ लाख ७१५  रुग्ण बरे झाले), १७ सप्टेंबर- ८ लाखांचा टप्पा ( ८ लाख १२ हजार ३५४  रुग्ण बरे झाले), २१ सप्टेंबर- ९ लाखांचा टप्पा (९ लाख १६ हजार ३४८ रुग्ण बरे झाले ), २६ सप्टेंबर- १० लाखांचा टप्पा (१० लाख १६ हजार ४५० रुग्ण बरे झाले).

राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ६.९४ % एवढे झाले आहे. तर राज्यातील मृत्यूदर २.६६ % एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या ६३,६९,६७६ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी १३,२१,१७६ (२०.७४ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात १९,४५,७५८ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ३०,५७१ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे-

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू
दैनंदिन एकूण दैनंदिन एकूण
मुंबई महानगरपालिका २२८२ १९६५८५ ४४ ८७५०
ठाणे २५६ २८४८७ ७१९
ठाणे मनपा ४०१ ३६५१४ १०८३
नवी मुंबई मनपा ३०३ ३८२८३ ८६७
कल्याण डोंबवली मनपा ४०८ ४४७६१ २६ ८५३
उल्हासनगर मनपा ४८ ९०९८   ३०८
भिवंडी निजामपूर मनपा ३३ ५२८८   ३३२
मीरा भाईंदर मनपा १९७ १८४०७ १० ५५९
पालघर १६३ १३००८ २४०
१० वसई विरार मनपा २१० २२८११ ५७३
११ रायगड ३१८ ३०००२ ७४४
१२ पनवेल मनपा २०० १९४९४ ३५७
  ठाणे मंडळ एकूण ४८१९ ४६२७३८ ११० १५३८५
१३ नाशिक ४३५ १७८६२ ३८४
१४ नाशिक मनपा ११६० ५०२४६ ७३०
१५ मालेगाव मनपा ३२ ३५७० १३९
१६ अहमदनगर ५२५ २५४७५ ३७७
१७ अहमदनगर मनपा १७२ १४१८४ २७१
१८ धुळे २६ ६५३१   १७७
१९ धुळे मनपा २४ ५५९७   १५०
२० जळगाव २३८ ३६११४ ९५७
२१ जळगाव मनपा ११९ १०१५५ २६४
२२ नंदूरबार ७९ ५०६८   ११४
  नाशिक मंडळ एकूण २८१० १७४८०२ ३६ ३५६३
२३ पुणे १३९० ५८४५८ २३ ११८०
२४ पुणे मनपा १७९६ १५०९८३ ६३ ३४३७
२५ पिंपरी चिंचवड मनपा ११३८ ७२८२५ १००७
२६ सोलापूर ६०१ २५९५३ १५ ६४३
२७ सोलापूर मनपा १०२ ८७४० ४७७
२८ सातारा ८४९ ३४३४९ २१ ८६२
  पुणे मंडळ एकूण ५८७६ ३५१३०८ १२९ ७६०६
२९ कोल्हापूर ४९५ २९५९९ २२ ९५५
३० कोल्हापूर मनपा १८३ १२२९५ ३२२
३१ सांगली ५२४ १८९०६ २१ ६४३
३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा २५५ १७०६४ ४४६
३३ सिंधुदुर्ग ९६ ३५९८ ७२
३४ रत्नागिरी १४४ ८११९ २४६
  कोल्हापूर मंडळ एकूण १६९७ ८९५८१ ६२ २६८४
३५ औरंगाबाद १४५ १२२७९ २२०
३६ औरंगाबाद मनपा २४४ २२५९५ ६४७
३७ जालना ८८ ७३१७ १८६
३८ हिंगोली ६७ २८४२   ५२
३९ परभणी ५८ २७४३ ८८
४० परभणी मनपा ३० २४२२ ९७
  औरंगाबाद मंडळ एकूण ६३२ ५०१९८ २१ १२९०
४१ लातूर ११७ ९९९८ ३००
४२ लातूर मनपा ९७ ६४९२ १६४
४३ उस्मानाबाद २२४ ११५६५ ११ ३३१
४४ बीड २०२ ९६९५ २५८
४५ नांदेड १४१ ८३४६ २०३
४६ नांदेड मनपा २१६ ६६१३ १७१
  लातूर मंडळ एकूण ९९७ ५२७०९ २२ १४२७
४७ अकोला १८ ३२३२   ८२
४८ अकोला मनपा ७५ ३६७०   १३५
४९ अमरावती ७० ४३४१ १०६
५० अमरावती मनपा १२८ ८२९५ १४८
५१ यवतमाळ २८६ ८१५५ १७५
५२ बुलढाणा २०२ ७१८८ १११
५३ वाशिम ५७ ३९५४ ८२
  अकोला मंडळ एकूण ८३६ ३८८३५ १६ ८३९
५४ नागपूर ५१८ १७११३ २८७
५५ नागपूर मनपा १११७ ५६४४५ ११ १६५५
५६ वर्धा २६४ ३८२५ ५९
५७ भंडारा १९२ ४९०१   ९३
५८ गोंदिया २५७ ६२४९   ६७
५९ चंद्रपूर १५५ ५११४ ४४
६० चंद्रपूर मनपा १२९ ३९२१ ४८
६१ गडचिरोली ९० १९४१   १३
  नागपूर एकूण २७२२ ९९५०९ २९ २२६६
  इतर राज्ये /देश ३० १४९६ १३१
  एकूण २०४१९ १३२११७६ ४३० ३५१९१

आज नोंद झालेल्या एकूण ४३० मृत्यूंपैकी २२७ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर ११० मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित ९३ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे ९३ मृत्यू  ठाणे -२२, पुणे -१८, कोल्हापूर -१२, सातारा -८, नाशिक -७, औरंगाबाद -४, जळगाव -३, परभणी -३, नांदेड -२, सोलापूर -२, वर्धा -२, सांगली -२, रायगड -२, अहमदनगर -१, उस्मानाबाद -१, रत्नागिरी -१, वाशिम -१, बुलढाणा -१ आणि कर्नाटक -१ असे आहेत.

राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे–

अ.क्र. जिल्हा बाधित रुग्ण बरे झालेले रुग्ण मृत्यू इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू ऍक्टिव्ह रुग्ण
मुंबई १९६५८५ १५८७४९ ८७५० ३९५ २८६९१
ठाणे १८०८३८ १४६५२० ४७२१ २९५९६
पालघर ३५८१९ २८४१७ ८१३   ६५८९
रायगड ४९४९६ ४०६९३ ११०१ ७७००
रत्नागिरी ८११९ ५२०३ २४६   २६७०
सिंधुदुर्ग ३५९८ २२५२ ७२   १२७४
पुणे २८२२६६ २१९१०६ ५६२४ ५७५३५
सातारा ३४३४९ २५०४३ ८६२ ८४४२
सांगली ३५९७० २४७७७ १०८९   १०१०४
१० कोल्हापूर ४१८९४ ३२३७६ १२७७   ८२४१
११ सोलापूर ३४६९३ २५७३७ ११२० ७८३५
१२ नाशिक ७१६७८ ५५०८० १२५३   १५३४५
१३ अहमदनगर ३९६५९ ३१३२२ ६४८   ७६८९
१४ जळगाव ४६२६९ ३७३४२ १२२१   ७७०६
१५ नंदूरबार ५०६८ ३९८२ ११४   ९७२
१६ धुळे १२१२८ १०७७२ ३२७ १०२७
१७ औरंगाबाद ३४८७४ २४४६६ ८६७   ९५४१
१८ जालना ७३१७ ५२११ १८६   १९२०
१९ बीड ९६९५ ६४७२ २५८   २९६५
२० लातूर १६४९० १२०७६ ४६४   ३९५०
२१ परभणी ५१६५ ३६७२ १८५   १३०८
२२ हिंगोली २८४२ २२०८ ५२   ५८२
२३ नांदेड १४९५९ ८०२९ ३७४   ६५५६
२४ उस्मानाबाद ११५६५ ८४९० ३३१   २७४४
२५ अमरावती १२६३६ ९९२७ २५४   २४५५
२६ अकोला ६९०२ ४३५५ २१७ २३२९
२७ वाशिम ३९५४ ३१०६ ८२ ७६५
२८ बुलढाणा ७१८८ ५०८१ १११   १९९६
२९ यवतमाळ ८१५५ ५५५० १७५   २४३०
३० नागपूर ७३५५८ ५५०९६ १९४२ १६५११
३१ वर्धा ३८२५ २२६० ५९ १५०५
३२ भंडारा ४९०१ ३११९ ९३   १६८९
३३ गोंदिया ६२४९ ३८१८ ६७   २३६४
३४ चंद्रपूर ९०३५ ४२७२ ९२   ४६७१
३५ गडचिरोली १९४१ १४४३ १३   ४८५
  इतर राज्ये/ देश १४९६ ४२८ १३१   ९३७
  एकूण १३२११७६ १०१६४५० ३५१९१ ४१६ २६९११९

 

Check Also

रूग्णांना सरकारचा दिलासा: रेमडेसिवीर इंजेक्शन आता स्वस्तात मिळणार केंद्र सरकारकडून आदेश जारी

मुंबई: प्रतिनिधी महाराष्ट्रासह देशात सर्वच ठिकाणी कोरोनाबाधितांच्या संख्येत मोठ्या संख्येने वाढ होत आहे. त्यामुळे रेमडेसिवीर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *