Breaking News

कोरोना: सलग २ ऱ्या दिवशी १० हजारापार तर मुंबई- पुणे मंडळात रूग्णांमध्ये वाढ १० हजार १८७ नवे बाधित, ६ हजार ८० बरे झाले, तर ४७ मृतकांची नोंद

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यात सलग दुसऱ्या दिवशी १० हजाराहून अधिक कोरोना बाधित रूग्ण आढळून आले आहेत. त्याचबरोबर ठाणे मंडळातील मुंबईतील बाधितांच्या संख्येने पुन्हा एकदा एक हजार बाधितांचा आकडा पार केला आहे. तर ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबईत २०० हून अधिक बाधित आढळून आल्याने मुंबई महानगर अर्थात ठाणे मंडळात २ हजार २०८ एकूण रूग्ण आढळले. याशिवाय पुणे मंडळातही पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह चार जिल्ह्यात २ हजार २१२ इतके एकूण रूग्णांचे निदान झाले. अकोला, नागपूर नाशिक मंडळातही १५०० हून रूग्ण आढळल्याची माहिती पुढे आली.

मागील २४ तासात ६,०८० रुग्ण बरे झाल्याने राज्यात आजपर्यंत एकूण २०,६२,०३१ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याने राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९३.३६% एवढे झाले आहे. तर आज राज्यात १०,१८७  नवीन रुग्णांचे निदान झाल्याने एकूण अॅक्टीव्ह रूग्णांची संख्या ९२ हजार ८९७ इतकी झाल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

राज्यात आज ४७ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.३७ % एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,६७,७६,०५१ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २२,०८,५८६ (१३.१७ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ४,२८,६७६ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ४,५१४ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे-

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू
दैनंदिन एकूण दैनंदिन एकूण
मुंबई महानगरपालिका ११८८ ३३२२०८ ११५००
ठाणे १०९ ४३५१२ ९९८
ठाणे मनपा २२२ ६४०६४ १२५३
नवी मुंबई मनपा १७७ ६०७३९ ११४६
कल्याण डोंबवली मनपा २२३ ६८३९६ १०६९
उल्हासनगर मनपा १० १२०१८ ३५५
भिवंडी निजामपूर मनपा ६९९२ ३४१
मीरा भाईंदर मनपा ६६ २९०९० ६६९
पालघर १९ १७३२४ ३२१
१० वसईविरार मनपा ३० ३१९४६ ६१८
११ रायगड ६७ ३८५७६ ९९३
१२ पनवेल मनपा ९० ३२९९२ ६१४
ठाणे मंडळ एकूण २२०८ ७३७८५७ १९८७७
१३ नाशिक १२६ ३९६६० ८२३
१४ नाशिक मनपा ३३४ ८६०६० १०८५
१५ मालेगाव मनपा ३८ ५२१२ १६५
१६ अहमदनगर २३० ४९५१५ ७३८
१७ अहमदनगर मनपा ९२ २७४३५ ४१४
१८ धुळे २८ ९१२१ १८७
१९ धुळे मनपा ६५ ८४६२ १५०
२० जळगाव ३३७ ४७८२९ ११७९
२१ जळगाव मनपा २८१ १६०६३ ३३९
२२ नंदूरबार ४२ १०६५१ २२२
नाशिक मंडळ एकूण १५७३ ३००००८ ५३०२
२३ पुणे ४०२ १००३२३ २१६२
२४ पुणे मनपा ९९१ २१४०२९ ४५८९
२५ पिंपरी चिंचवड मनपा ५३२ १०४८१० १३३६
२६ सोलापूर ६६ ४४६१२ १२२६
२७ सोलापूर मनपा ३६ १३९५२ ६२६
२८ सातारा १८५ ५९६५८ १८५०
पुणे मंडळ एकूण २२१२ ५३७३८४ १० ११७८९
२९ कोल्हापूर १० ३४९३६ १२६०
३० कोल्हापूर मनपा २२ १४९८३ ४२३
३१ सांगली २० ३३३०७ ११६४
३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा १७ १८२०६ ६२९
३३ सिंधुदुर्ग ६६७४ १७८
३४ रत्नागिरी १२१७९ ४२२
कोल्हापूर मंडळ एकूण ८० १२०२८५ ४०७६
३५ औरंगाबाद ४३ १६२८८ ३३६
३६ औरंगाबाद मनपा ३२६ ३८२८१ ९३९
३७ जालना १२३ १५०५३ ३९०
३८ हिंगोली ५८ ४९६० १००
३९ परभणी ३० ४८०६ १६५
४० परभणी मनपा ३२ ३९९५ १३२
औरंगाबाद मंडळ एकूण ६१२ ८३३८३ २०६२
४१ लातूर ४४ २२२४३ ४७८
४२ लातूर मनपा ३५ ३८५० २३५
४३ उस्मानाबाद ३० १८१८४ ५७२
४४ बीड १०७ १९५७९ ५७२
४५ नांदेड ७० ९५०८ ३९२
४६ नांदेड मनपा ११७ १४५०८ २९८
लातूर मंडळ एकूण ४०३ ८७८७२ २५४७
४७ अकोला १६३ ६८३७ १४२
४८ अकोला मनपा १७८ १०७५२ २४७
४९ अमरावती २२७ १२८६४ २२४
५० अमरावती मनपा ३१७ २६९२२ ३०५
५१ यवतमाळ १९७ १९३८८ ४८८
५२ बुलढाणा १८६ १८४७४ २६५
५३ वाशिम २४७ १०१४१ १६७
अकोला मंडळ एकूण १५१५ १०५३७८ ११ १८३८
५४ नागपूर २८५ २०७८९ ७९७
५५ नागपूर मनपा ९३२ १३८००३ २७४२
५६ वर्धा २१३ १४२३३ ३१५
५७ भंडारा ४८ १४१७६ ३१४
५८ गोंदिया १६ १४६८४ १७४
५९ चंद्रपूर ३३ १५६९९ २५०
६० चंद्रपूर मनपा ३६ ९५६२ १६५
६१ गडचिरोली २१ ९१२७ १०३
नागपूर एकूण १५८४ २३६२७३ ४८६०
इतर राज्ये /देश १४६ ८९
एकूण १०१८७ २२०८५८६ ४७ ५२४४०

आज नोंद झालेल्या एकूण ४७ मृत्यूंपैकी ३० मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर १० मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित ७ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे ७ मृत्यू औरंगाबाद-३, अकोला-१, गडचिरोली-१, कोल्हापूर-१ आणि सातारा-१ असे आहेत.

Check Also

राज्यातील कोरोनाच्या बालरुग्णांची टक्केवारी आणि संख्या जाणून घ्या आरोग्य विभागाची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी महाराष्ट्रात गेल्या सहा महिन्यात आढळलेल्या कोरोना रुग्णांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले असता लहान …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *