Breaking News

या खाजगी बँकेकडून एफडीवर सर्वाधिक व्याज, व्याजदर तपासा मुदत ठेव योजनेसाठी या तीन बँकांच्या व्याज दर बघा

एफडीमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी बहुतेक लोक विविध बँकांचे व्याजदर तपासतात. देशातील मोठ्या बँकांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), एचडीएफसी बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) बँकांच्या मुदत ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजाबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत. एचडीएफसी बँक एफडीवर सर्वाधिक ७.७५ टक्के व्याज देत आहे.

एसबीआय एफडी व्याज दर

७ दिवस ते ४५ दिवस: सामान्य लोकांसाठी – ३.०० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ३.५० टक्के

४६ दिवस ते १७९ दिवस: सामान्य लोकांसाठी – ४.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ५ टक्के

१८० दिवस ते २१० दिवस: सामान्य लोकांसाठी – ५.२५ टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ५.७५ टक्के

२११ दिवस ते १ वर्षापेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – ५.७५ टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ६.२५ टक्के

१ वर्ष ते २ वर्षांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – ६.८० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.३० टक्के

२ वर्षे ते ३ वर्षांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – ७.०० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.५० टक्के

३ वर्षे ते ५ वर्षांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – ६.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.०० टक्के

५ वर्षे ते १० वर्षे: सामान्य लोकांसाठी – ६.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.५० टक्के.

एचडीएफसी बँक एफडी व्याज दर

७ दिवस ते १४ दिवस: सामान्य लोकांसाठी – ३.०० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ३.५० टक्के

१५ दिवस ते २९ दिवस: सामान्य लोकांसाठी – ३.०० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ३.५० टक्के

३० दिवस ते ४५ दिवस: सामान्य लोकांसाठी – ३.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ४.०० टक्के

४६ दिवस ते ६० दिवस: सामान्य लोकांसाठी – ४.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ५ टक्के

६१ दिवस ते ८९ दिवस: सर्वसामान्यांसाठी – ४.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ५ टक्के

९० दिवस ते ६ महिने: सामान्य लोकांसाठी – ४.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ५ टक्के

६ महिने १ दिवस ते ९ महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – ५.७५ टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ६.२५ टक्के

९ महिने १ दिवस ते १ वर्षापेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – ६.०० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ६.५० टक्के

१ वर्ष ते १५ महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – ६.६० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.१० टक्के

१५ महिने ते १८ महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – ७.१० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.५० टक्के

१८ महिने १ दिवस ते २१ महिन्यांपेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – ७.०० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.५० टक्के

२१ महिने ते २ वर्षे: सामान्य लोकांसाठी – ७.०० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.५० टक्के

२ वर्षे १ दिवस ते २ वर्षांपेक्षा कमी ११ महिने: सामान्य लोकांसाठी – ७.०० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.५० टक्के

२ वर्षे ११ महिने ते ३५ महिने: सामान्य लोकांसाठी – ७.००%; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.५० टक्के

२ वर्षे ११ महिने १ दिवस ते ४ वर्षे ७ महिने: सामान्य लोकांसाठी – ७.०० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.५० टक्के

पेक्षा कमी किंवा ४ वर्षे ७ महिने १ दिवस ५ वर्षे: सामान्य लोकांसाठी – ७.०० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.५० टक्के

५ वर्षे १ दिवस ते १० वर्षे: सामान्य लोकांसाठी – ७.०० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.७५ टक्के

पंजाब नॅशनल बँकेचे एफडी दर

७ दिवस ते १४ दिवस: सामान्य लोकांसाठी – ३.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ४.०० टक्के

१५ दिवस ते २९ दिवस: सामान्य लोकांसाठी – ३.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ४ टक्के

३० दिवस ते ४५ दिवस: सामान्य लोकांसाठी – ३.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ४ टक्के

४६ दिवस ते ९० दिवस: सामान्य लोकांसाठी – ४.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ५ टक्के

९१ दिवस ते १७९ दिवस: सामान्य लोकांसाठी – ४.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ५ टक्के

१८० दिवस ते २७० दिवस: सामान्य लोकांसाठी – ५.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ६ टक्के

२७१ दिवस ते १ वर्षापेक्षा कमी: सामान्य लोकांसाठी – ५.८० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ६.३० टक्के

१ वर्ष: सामान्य लोकांसाठी – ६.८० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.३० टक्के

१ वर्षाहून ४४३ दिवसांपर्यंत: सामान्य लोकांसाठी – ६.८० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.३० टक्के

४४४ दिवस: सामान्य लोकांसाठी – ७.२५ टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.७५ टक्के

४४५ दिवस ते २ वर्षे: सामान्य लोकांसाठी – ६.८० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.३० टक्के

२ वर्षांहून अधिक ३ वर्षांपर्यंत: सामान्य लोकांसाठी – ७.०० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.५० टक्के

३ वर्ष ते ५ वर्षांपेक्षा जास्त: सामान्य लोकांसाठी – ६.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.०० टक्के

५ वर्षे ते १० वर्षांहून अधिक: सामान्य लोकांसाठी – ६.५० टक्के; ज्येष्ठ नागरिकांसाठी – ७.३० टक्के

Check Also

अॅक्सिस बँकेतून ही कंपनी बाहेर पडणार नवीन ब्लॉक डिल करण्याच्या विचारात

ॲक्सिस बँकेत मोठ्या धमाकेदार प्रवेशानंतर सहा वर्षांहून अधिक काळ, बेन कॅपिटल खाजगी क्षेत्रातील कर्जदात्यातून पूर्णपणे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *