Breaking News

Tag Archives: sugarcane worker child resident school

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या आश्रमशाळेतील शिक्षक-शिक्षकेत्तरांना ७ वा वेतन मंत्री डॉ.संजय कुटे यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग व ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीच्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन मधील पूर्णवेळ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून यासंबधीचा शासन निर्णय ही निर्गिमित करण्यात आला असल्याची माहिती इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, सामाजिक आणि …

Read More »