Breaking News

कोरोना : बाधितांपेक्षा ८५ टक्के घरी तर ९८५ मृतकांची नोंद ६३ हजार ३०९ नवे बाधित, ६१ हजार १८१ बरे झाले तर ९८५ मृतकांची नोंद

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यात आज चिंताजनक अशा मृतकांच्या संख्येची नोंद झाली असून हि नोंद तब्बल ९८५ जणांची आहे. तर ६३ हजार ३०९ नव्या बाधितांची नोंद झाल्याने राज्यातील अॅक्टीव्ह रूग्णांची ६ लाख ७३ हजार ४८१ वर पोहोचली आहे. मागील २४ तासात ६१ हजार १८१ रुग्ण बरे झाल्याने राज्यात आजपर्यंत एकूण ३७ लाख ३० हजार ७२९ इतके घरी गेले. यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ८३.४% एवढे झाल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

राज्यात आज ९८५  करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर १.५% एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या २ कोटी ६५ लाख २७ हजार ८६२ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ४४ लाख ७३ हजार ३९४ (१६.८६ टक्के) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ४२ लाख ०३ हजार ५४७ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ३१ हजार १५९ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आज नोंद झालेल्या एकूण ९८५ मृत्यूंपैकी ३९२ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर २५१ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित ३४२ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत.  हे ३४२ मृत्यू, पुणे-८२, औरंगाबाद-८०, ठाणे-५३, नंदूरबार-३७, नागपूर-२३, , नाशिक-१७, यवतमाळ-१४, वाशिम-९, हिंगोली-७, जळगाव-४, धुळे-३, , परभणी-३, रायगड-३, अहमदनगर-२, जालना-२, सांगली-२ आणि सोलापूर-१ असे आहेत. पोर्टलनुसार आकडेवारी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये या सर्व मृत्यूंची नोंद आज घेण्यात आली आहे. तसेच आज राज्यातील कोविड १९ मृत्यूच्या आकडेवारीचे दिनांक २३ एप्रिल २०२१ पर्यंतचे रिकाँनसिलेएशन पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेमध्ये काही जिल्ह्यांच्या मृत्यू संख्येत वाढ झाल्याने राज्याच्या मृत रुग्णाच्या प्रगतीपर आकडेवारीत ५० ने वाढ झाली आहे.

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे –

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू
दैनंदिन एकूण दैनंदिन एकूण
मुंबई महानगरपालिका ४९२६ ६४०४०९ ७८ १२९५४
ठाणे ९९१ ८१९१४ १०८९
ठाणे मनपा ९४२ १२०३०५ ९२ १५६४
नवी मुंबई मनपा ७१७ १००५२७ १३११
कल्याण डोंबवली मनपा ११२७ १२५७०३ १२३२
उल्हासनगर मनपा १४३ १८८२२ ४०४
भिवंडी निजामपूर मनपा ४५ १०१२४ ३८३
मीरा भाईंदर मनपा ४२९ ४६५८४ १० ७८३
पालघर ८२६ ३२३४२ ३४४
१० वसईविरार मनपा ९२८ ५३१६५ ८७९
११ रायगड ११०२ ६२३१९ १२ १२५६
१२ पनवेल मनपा ६०६ ५६१८१ ११ ८१६
ठाणे मंडळ एकूण १२७८२ १३४८३९५ २२० २३०१५
१३ नाशिक १५२६ १०६८९० ३१ १२७६
१४ नाशिक मनपा ३२१३ १८७९६३ १५२२
१५ मालेगाव मनपा १० ८८३५ २०१
१६ अहमदनगर २३७२ ११३२४५ २० १२०७
१७ अहमदनगर मनपा ५८२ ५११३४ १२ ७०५
१८ धुळे २४५ २०९९८ २४०
१९ धुळे मनपा ११० १६२३६ १९३
२० जळगाव ८१८ ८८१३६ १२ १४१७
२१ जळगाव मनपा १६५ २८०२५ ४४०
२२ नंदूरबार ९७४ ३३३३० ४३ ५१६
नाशिक मंडळ एकूण १००१५ ६५४७९२ १३७ ७७१७
२३ पुणे ३४३० १९९०९८ ३२ २४४७
२४ पुणे मनपा ४१२६ ४२१४९६ ११७ ५३५५
२५ पिंपरी चिंचवड मनपा १९१६ २००७६३ २० १४९०
२६ सोलापूर १६५३ ७५४२९ १४८६
२७ सोलापूर मनपा २४० २५९९० ९८१
२८ सातारा १७७२ ९८०७० ३८ २२२१
पुणे मंडळ एकूण १३१३७ १०२०८४६ २१७ १३९८०
२९ कोल्हापूर ६६६ ४४६४९ १३१३
३० कोल्हापूर मनपा २२५ १९३१८ ४५६
३१ सांगली ११७१ ५२२७१ ११ १३०५
३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा २८५ २४३७८ ७१५
३३ सिंधुदुर्ग १३५ १२१४७ १४ ३१३
३४ रत्नागिरी १०५६ २१९३३ ५१८
कोल्हापूर मंडळ एकूण ३५३८ १७४६९६ ४७ ४६२०
३५ औरंगाबाद ९६३ ३९६२२ ४५३
३६ औरंगाबाद मनपा ५०९ ८२४९० ८० १४६५
३७ जालना ८८१ ४३०२२ १३ ६१३
३८ हिंगोली ३१७ १३२११ १५ १६९
३९ परभणी ७४४ १९४२३ ११ ३०४
४० परभणी मनपा २५२ १४६३५ २५७
औरंगाबाद मंडळ एकूण ३६६६ २१२४०३ १२५ ३२६१
४१ लातूर ८९८ ५०५५० २४ ७४०
४२ लातूर मनपा २७० १८७४१ ३५१
४३ उस्मानाबाद ७८४ ३७५३४ ८६८
४४ बीड १३६७ ५१९५९ १० ८६२
४५ नांदेड ४५१ ३९००८ १० ८७६
४६ नांदेड मनपा १९५ ४०७९९ ६९१
लातूर मंडळ एकूण ३९६५ २३८५९१ ६४ ४३८८
४७ अकोला ८२ १४४०५ २०९
४८ अकोला मनपा ३०९ २५२९१ ४००
४९ अमरावती ४१६ २५२५७ ४५४
५० अमरावती मनपा १८० ३७१४९ ४०८
५१ यवतमाळ ९८७ ४७७३७ ३२ ९०३
५२ बुलढाणा १००८ ४३२०८ ३६१
५३ वाशिम ४४० २६२८६ १४ २६६
अकोला मंडळ एकूण ३४२२ २१९३३३ ६२ ३००१
५४ नागपूर २५६६ ९३७८२ १४ १२२९
५५ नागपूर मनपा ५४१८ ३१२४२४ ६९ ३७९६
५६ वर्धा १०७७ ४०२१७ ५१५
५७ भंडारा १३१८ ४८६३१ ४४६
५८ गोंदिया ४६९ ३१४८८ ३३३
५९ चंद्रपूर ८९३ ३७७७५ ३९०
६० चंद्रपूर मनपा ४५४ २१०६३ २२१
६१ गडचिरोली ५८९ १८८१२ १८४
नागपूर एकूण १२७८४ ६०४१९२ ११३ ७११४
इतर राज्ये /देश १४६ ११८
एकूण ६३३०९ ४४७३३९४ ९८५ ६७२१४

Check Also

राज्यातील सरकारी दवाखाने आणि आरोग्य सुविधेत आता खाजगी गुंतवणूकदार खासगी गुंतवणुकीद्धारे राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये, अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करणार

मुंबई: प्रतिनिधी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करून …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *