Breaking News

कोरोनाबाधित आढळून आलेल्यांपेक्षा बरे होणारे जास्त: ओमायक्रॉनही आढळून आले २५ हजार नवे बाधित तर ३६ हजार बरे होवून घरी गेले

मराठी ई-बातम्या टीम

राज्यात आज नव्याने कोरोनाबाधित आढळून येणाऱ्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट झाली असून आढळून येणाऱ्यांपेक्षा बरे होणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. आज ३६,७०८ रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याने राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९४.३२% एवढे झाले आहे. तर राज्यात २५,४२५ नवीन रुग्णांचे निदान झाले आहे. याशिवाय राज्यात आज ४२ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून सध्या राज्यातील मृत्यूदर १.८६% एवढा आहे.

आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या ७,४०,१२,९५८ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी ७६,३०,६०६ (१०.३१ टक्के) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात १५,३१,१०८ व्यक्ती होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ३,२५९ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

ओमायक्रॉन सर्वेक्षण विषयक माहिती

आज राज्यात ७२ ओमायक्रॉन संसर्ग असणारे रुग्ण रिपोर्ट झाले आहेत. यापैकी ५१ रुग्ण राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेने  आणि २१ रुग्ण बी जे वैद्यकीय महाविद्यालय यांनी रिपोर्ट केले आहेत. ओमायक्रॉनचे रूग्ण पुणे मनपा- ३३, औरंगाबाद- १९, मुंबई आणि उस्मानाबाद – प्रत्येकी ५, ठाणे मनपा-३, यवतमाळ आणि अहमदनगर – प्रत्येकी २, नागपूर, पुणे ग्रामीण आणि लातूर- प्रत्येकी १ असे आढळून आले असून आजपर्यंत राज्यात  एकूण २९३०ओमायक्रॉन विषाणू बाधित रुग्ण रिपोर्ट झाले आहेत.

राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र जिल्हा/महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू
दैनंदिन एकूण दैनंदिन एकूण
मुंबई महानगरपालिका १३८४ १०४०८२९ १२ १६५८१
ठाणे १७९ ११६८०५ २२५२
ठाणे मनपा २९९ १८६४२० २१३५
नवी मुंबई मनपा ६३५ १६२४१९ २०४०
कल्याण डोंबवली मनपा १९८ १७४७९० २९१२
उल्हासनगर मनपा ४० २६१२५ ६६५
भिवंडी निजामपूर मनपा २० १३०३० ४८९
मीरा भाईंदर मनपा ७५ ७५९३५ १२१८
पालघर ३५ ६३३१० १२३६
१० वसईविरार मनपा ९४ ९८०५० २१२८
११ रायगड २९५ १३५४६६ ३४१४
१२ पनवेल मनपा २६१ १०३८८६ १४५६
ठाणे मंडळ एकूण ३५१५ २१९७०६५ २५ ३६५२६
१३ नाशिक ५१२ १७७१५० ३७७८
१४ नाशिक मनपा १६२९ २६९१७९ ४६८४
१५ मालेगाव मनपा ३७ १०८५० ३३६
१६ अहमदनगर ६७३ २८५८१२ ५५४४
१७ अहमदनगर मनपा ५०५ ७६६९८ १६३७
१८ धुळे ३५ २७६१३ ३६३
१९ धुळे मनपा ४८ २१७८४ २९५
२० जळगाव ३६६ १११४६३ २०६१
२१ जळगाव मनपा १०९ ३५०९३ ६५९
२२ नंदूरबार १६९ ४४१५३ ९५०
नाशिक मंडळ एकूण ४०८३ १०५९७९५ २०३०७
२३ पुणे १४९९ ४१०५९३ ७०६४
२४ पुणे मनपा ४१७१ ६४२३५९ ९३३४
२५ पिंपरी चिंचवड मनपा २२०४ ३२९५०५ ३५४३
२६ सोलापूर ३७३ १८५८१४ ४१६१
२७ सोलापूर मनपा ११८ ३६०५३ १४८२
२८ सातारा ८६७ २७११४६ ६५५५
पुणे मंडळ एकूण ९२३२ १८७५४७० ३२१३९
२९ कोल्हापूर ३४२ १५९८३५ ४५५२
३० कोल्हापूर मनपा २८१ ५६६३६ १३११
३१ सांगली २९५ १७१३४७ ४२९०
३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा १७१ ५०७६३ १३५३
३३ सिंधुदुर्ग ११८ ५६१९७ १४७६
३४ रत्नागिरी ९५ ८३२३० २५११
कोल्हापूर मंडळ एकूण १३०२ ५७८००८ १५४९३
३५ औरंगाबाद १७१ ६५९३५ १९३६
३६ औरंगाबाद मनपा ५५८ १०४१५४ २३३१
३७ जालना १५७ ६४५२७ १२१८
३८ हिंगोली ८६ २०२२९ ५०८
३९ परभणी १७९ ३६१५२ ७९३
४० परभणी मनपा ८० २००८४ ४४३
औरंगाबाद मंडळ एकूण १२३१ ३११०८१ ७२२९
४१ लातूर २८९ ७४४०६ १८१०
४२ लातूर मनपा १०० २७४३० ६४६
४३ उस्मानाबाद १५१ ७२४७७ १९९६
४४ बीड १६६ १०७३०० २८४८
४५ नांदेड २१० ५०५३९ १६३३
४६ नांदेड मनपा २२२ ४९४९५ १०३६
लातूर मंडळ एकूण ११३८ ३८१६४७ ९९६९
४७ अकोला २२ २७३४३ ६५६
४८ अकोला मनपा १०६ ३७०१२ ७७९
४९ अमरावती १६१ ५४११४ ९९०
५० अमरावती मनपा २५४ ४७३०६ ६१०
५१ यवतमाळ २८० ७९७६७ १८०३
५२ बुलढाणा १९३ ८७९८५ ८१४
५३ वाशिम १४६ ४३७२७ ६३७
अकोला मंडळ एकूण ११६२ ३७७२५४ ६२८९
५४ नागपूर ७१६ १४१२५२ ३०७५
५५ नागपूर मनपा २०६९ ४०८१३८ ६०५५
५६ वर्धा ४८ ६२४४३ १२२३
५७ भंडारा १८७ ६४६६३ ११२५
५८ गोंदिया १०७ ४३९३२ ५७४
५९ चंद्रपूर २६० ६३६१६ १०९१
६० चंद्रपूर मनपा १५६ ३२६२० ४७९
६१ गडचिरोली २१९ ३३४७८ ६७३
नागपूर एकूण ३७६२ ८५०१४२ १४२९५
इतर राज्ये /देश १४४ १११
एकूण २५४२५ ७६३०६०६ ४२ १४२३५८
निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

मधुमेह होण्यापूर्वी शरीरात दिसू लागतात ही लक्षणे मधुमेह टाळण्यासाठी काय करावे

मधुमेह होण्यामागे अनेक कारणे आहेत, परंतु आजच्या काळात मधुमेहाचे मुख्य कारण म्हणजे शारीरिक हालचालींचा अभाव. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *