Breaking News

राज्यात कालच्या तुलनेत कोरोनाबाधितांच्या संख्येत एकदम ३ हजाराने वाढ मुंबईत सर्वाधिक बाधितांची संख्या आढळून एक हजाराने वाढ

मराठी ई-बातम्या टीम
नववर्षाचा अवधी जसजसा जवळ येत आहे. तसतसे कोरोनाबाधितांच्या संख्येत चांगलीच वाढ होत असून कालच्या तुलनेत राज्यातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येत तीन हजाराने वाढ झाली आहे. तर मुंबईतील रूग्ण संख्येत जवळपास एक हजाराने वाढ होत ५५४३ इतके रूग्ण आढळून आले आहेत. तर राज्यात मुंबईसह राज्यात एकूण ८,०६७ इतके रूग्ण आढळून आले आहेत. तर मुंबईसह एमएमआरमध्ये ६८६८ इतकी सर्वाधिक संख्या आढळून आली आहे.
मुंबई उपनगरातील कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निझामपूर, मीरा भाईंदर, वसई विरार, पालघर, पनवेल, नवी मुंबई आणि ठाणेमध्ये कोरोना बाधितांच्या संख्येत चांगलीच वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात आज ८ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद. सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.११% एवढा आहे. सध्या राज्यात १,७५,५९२ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १०७९ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.
दरम्यान, आज राज्यात ४ ओमायक्रॉन संसर्ग असणारे रुग्ण रिपोर्ट झाले आहेत. हे सर्व रुग्ण राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेने ( एन. आय. व्ही.) रिपोर्ट केले आहेत. वसई विरार, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर आणि पनवेल येथील प्रत्येकी १ रुग्ण ओमायक्रॉन बाधित आढळला आहे.

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

५४२८

७८४४५९

१६३७६

ठाणे

१०५

१०१५६५

२२३२

ठाणे मनपा

३४०

१४६५९३

२१२४

नवी मुंबई मनपा

२८६

१२३२१३

२०११

कल्याण डोंबवली मनपा

१२४

१५३९४४

२८७३

उल्हासनगर मनपा

२८

२२१४२

६६३

भिवंडी निजामपूर मनपा

११३४८

४८९

मीरा भाईंदर मनपा

१६७

६०५९२

१२०६

पालघर

२९

५६६३३

१२३४

१०

वसईविरार मनपा

१६४

८२९८५

२०८८

११

रायगड

७६

११९०१४

३३९०

१२

पनवेल मनपा

११५

७९००५

१४३५

ठाणे मंडळ एकूण

६८६८

१७४१४९३

३६१२१

१३

नाशिक

४३

१६४६८७

३७५८

१४

नाशिक मनपा

८१

२३८६९४

४६५६

१५

मालेगाव मनपा

१०१६५

३३६

१६

अहमदनगर

५२

२७४७३१

५५२२

१७

अहमदनगर मनपा

१८

६८९८०

१६३६

१८

धुळे

२६२२२

३६२

१९

धुळे मनपा

१९९६४

२९४

२०

जळगाव

१०७०३४

२०५९

२१

जळगाव मनपा

३२८९७

६५७

२२

नंदूरबार

४००२४

९४८

नाशिक मंडळ एकूण

२१७

९८३३९८

२०२२८

२३

पुणे

१२२

३६९८०५

७०३९

२४

पुणे मनपा

४२०

५२६५६५

९२६४

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१३९

२७१३२८

३५२६

२६

सोलापूर

१३

१७८७४९

४१३५

२७

सोलापूर मनपा

३२७४३

१४७५

२८

सातारा

४६

२५१६९०

६४९६

पुणे मंडळ एकूण

७४६

१६३०८८०

३१९३५

२९

कोल्हापूर

१५५४२६

४५४४

३०

कोल्हापूर मनपा

१३

५१६२१

१३०६

३१

सांगली

१६४४४२

४२८०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

१०

४५९००

१३५२

३३

सिंधुदुर्ग

५३०४०

१४४८

३४

रत्नागिरी

१६

७९२२३

२४९६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५५

५४९६५२

१५४२६

३५

औरंगाबाद

६२६०९

१९३५

३६

औरंगाबाद मनपा

१३

९३५५३

२३२९

३७

जालना

६०८३७

१२१५

३८

हिंगोली

१८४९१

५०८

३९

परभणी

३४२०४

७९३

४०

परभणी मनपा

१८२७१

४४३

औरंगाबाद मंडळ एकूण

२९

२८७९६५

७२२३

४१

लातूर

६८५०९

१८०१

४२

लातूर मनपा

२३८९४

६४४

४३

उस्मानाबाद

२१

६८१७६

१९८९

४४

बीड

१०४१७८

२८४१

४५

नांदेड

४६५४८

१६२६

४६

नांदेड मनपा

४३९६४

१०३४

लातूर मंडळ एकूण

४४

३५५२६९

९९३५

४७

अकोला

२५५४०

६५५

४८

अकोला मनपा

३३२९४

७७३

४९

अमरावती

५२५०४

९८९

५०

अमरावती मनपा

४३८१७

६०९

५१

यवतमाळ

७६०४९

१८००

५२

बुलढाणा

८५६५५

८१०

५३

वाशिम

४१६८५

६३७

अकोला मंडळ एकूण

३५८५४४

६२७३

५४

नागपूर

१२९६०८

३०७५

५५

नागपूर मनपा

८२

३६४४४२

६०५४

५६

वर्धा

५७३६७

१२१८

५७

भंडारा

५९९९८

११२४

५८

गोंदिया

४०५३१

५७०

५९

चंद्रपूर

५९३९८

१०८८

६०

चंद्रपूर मनपा

२९६५१

४७६

६१

गडचिरोली

३०४८१

६६९

नागपूर एकूण

९९

७७१४७६

१४२७४

इतर राज्ये /देश

१४४

१११

एकूण

८०६७

६६७८८२१

१४१५२६

Check Also

मुंबईसह राज्यात कोरोना आणि ओमायक्रॉनचा चढता आलेख ८ हजाराच्या जवळ मुंबईत तर ओमायक्रॉन ६८

मराठी ईृ-बातम्या टीम मागील जवळपास आठवडाभरापासून मुंबईसह राज्यातील कोरोनाबाधित आणि ओमायक्रॉन बाधितांची संख्येत चढता आलेख …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *