Breaking News

कोरोना: मुंबईसह मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात बाधितांमध्ये वाढ ६ हजार ९७१ नवे बाधित, २ हजार ४१७ बरे झाले तर ३५ मृतकांची नोंद

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील मराठवाड्यातील औरंगाबाद, नांदेड, तर विदर्भातील नागपूर, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, नागपूर, वर्धा तर उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगांव जिल्ह्यात, पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे-पिंपरी चिंचवडमध्ये आणि मुंबईत एक हजाराच्या घरात रूग्ण संख्या आज आढळून आल्याने जिल्ह्यांमध्ये कोरोना बाधितांचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचबरोबर मुंबई उपनगर म्हणून ओळखले जाणारे ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई भागातही चांगलीच बाधितांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. यापैकी विदर्भातील काही जिल्ह्यात आणि नाशिकमध्ये लॉकडाऊन उद्यापासून आठवडाभरासाठी लागू करण्याचा निर्णय नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी घेतला.

मागील २४ तासात राज्यात ६,९७१  नवीन रुग्णांचे निदान झाल्याने राज्यातील अॅक्टीव्ह रूग्णांची संख्या ५२ हजार ९५६ इतकी झाली आहे. तर आज २,४१७ रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण १९,९४,९४७ करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ४.९६% एवढे झाले आहे. राज्यात आज ३५ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद .सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.४७ % एवढा असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १,५७,२०,२५९ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी २१,००,८८४ (१३.३६ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात २,४२,५६३ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर १,७३२ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे-

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू
दैनंदिन एकूण दैनंदिन एकूण
मुंबई महानगरपालिका ९२१ ३१९१२८ ११४४६
ठाणे ६९ ४२२६९ ९९५
ठाणे मनपा १७७ ६१५९८ १२५३
नवी मुंबई मनपा १२३ ५८९१३ ११२२
कल्याण डोंबवली मनपा १५० ६६००१ १०५०
उल्हासनगर मनपा ११८०६ ३५१
भिवंडी निजामपूर मनपा ६९१३ ३४१
मीरा भाईंदर मनपा ७७ २८४२५ ६६७
पालघर ११ १७१२८ ३२१
१० वसईविरार मनपा २९ ३१४८५ ६१८
११ रायगड २८ ३८०६३ ९९१
१२ पनवेल मनपा ७७ ३१९५६ ६०२
ठाणे मंडळ एकूण १६७८ ७१३६८५ १० १९७५७
१३ नाशिक ७१ ३८२०४ ८००
१४ नाशिक मनपा २९१ ८२३१७ १०७१
१५ मालेगाव मनपा २४ ४९११ १६४
१६ अहमदनगर १०३ ४७५६६ ७१७
१७ अहमदनगर मनपा ६० २६४२९ ४०४
१८ धुळे ८८७३ १८७
१९ धुळे मनपा ३१ ७६५८ १५०
२० जळगाव १२१ ४५३१० ११६५
२१ जळगाव मनपा १५५ १३६६० ३३०
२२ नंदूरबार २२ १०११५ २१८
नाशिक मंडळ एकूण ८८३ २८५०४३ ५२०६
२३ पुणे २४१ ९६११७ २१४४
२४ पुणे मनपा ६४० २०४४२२ ४५६४
२५ पिंपरी चिंचवड मनपा २९१ ९९८८७ १३२६
२६ सोलापूर ४१ ४३८३२ १२१४
२७ सोलापूर मनपा ४३ १३४५० ६२२
२८ सातारा ५३ ५७९२० १८३७
पुणे मंडळ एकूण १३०९ ५१५६२८ ११७०७
२९ कोल्हापूर १३ ३४७५३ १२५७
३० कोल्हापूर मनपा १४७१५ ४१७
३१ सांगली २५ ३३११३ ११६१
३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा १४ १८०७३ ६२९
३३ सिंधुदुर्ग ६५६५ १७७
३४ रत्नागिरी १४ ११९७३ ४१३
कोल्हापूर मंडळ एकूण ७८ ११९१९२ ४०५४
३५ औरंगाबाद १७ १५७९४ ३२९
३६ औरंगाबाद मनपा १०३ ३५०८० ९२७
३७ जालना ६८ १४०५१ ३७०
३८ हिंगोली १३ ४५६३ १००
३९ परभणी ४५७३ १६५
४० परभणी मनपा १५ ३६५६ १३२
औरंगाबाद मंडळ एकूण २२४ ७७७१७ २०२३
४१ लातूर २० २१८२० ४७१
४२ लातूर मनपा २५ ३३५३ २३०
४३ उस्मानाबाद ३५ १७८५७ ५५९
४४ बीड ५२ १८७६७ ५५९
४५ नांदेड ३७ ९११८ ३८६
४६ नांदेड मनपा १०३ १३७६९ २९५
लातूर मंडळ एकूण २७२ ८४६८४ २५००
४७ अकोला ७६ ५१४३ १३६
४८ अकोला मनपा १४५ ८७५३ २३७
४९ अमरावती २६० १०११० १८७
५० अमरावती मनपा ६६६ २०५०० २४५
५१ यवतमाळ ९६ १७१२८ ४७२
५२ बुलढाणा २१६ १६६१२ २५४
५३ वाशिम १२६ ७९६९ १६१
अकोला मंडळ एकूण १५८५ ८६२१५ १६९२
५४ नागपूर १६० १७१२८ ७७७
५५ नागपूर मनपा ५९९ १२७६८५ २६८७
५६ वर्धा १२४ १२०६८ ३०४
५७ भंडारा २० १३७८४ ३१३
५८ गोंदिया १४४८० १७३
५९ चंद्रपूर १५ १५२०६ २४७
६० चंद्रपूर मनपा १४ ९२८९ १६४
६१ गडचिरोली ८९३४ ९९
नागपूर एकूण ९४२ २१८५७४ ४७६४
इतर राज्ये /देश १४६ ८५
एकूण ६९७१ २१००८८४ ३५ ५१७८८

आज नोंद झालेल्या एकूण ३५ मृत्यूंपैकी १५ मृत्यू हे मागील ४८ तासातील तर ८ मृत्यू हे मागील आठवडयातील आहेत. उर्वरित १२ मृत्यू हे एक आठवडयापेक्षा अधिक कालावधीपूर्वीचे आहेत. हे १२ मृत्यू पुणे-४, रत्नागिरी-२, नाशिक-२, औरंगाबाद-१, ठाणे-१, यवतमाळ-१ आणि नागपूर-१ असे आहेत.

Check Also

तिस-या लाटेत मुलांना बाधा होणार हा केवळ अंदाज, त्याची भीती अनाठायी एकात्मिक साथरोगचे प्रमुख डॉ.प्रदीप आवटे यांचा खास लेख

कोविडची तिसरी लाट येणार आणि या लाटेमध्ये लहान मुलांना सर्वाधिक बाधा होणार, अशा भाकिताची भीती, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *